Realizace projektu: 2018

Zaměření webových stránek

Webovou prezentaci pro neziskovou organizaci Ruka pro život o.p.s. jsme vytvořili s myšlenkou pomoci. Organizaci jsme věnovali plně funkční webové stránky, které jsou srozumitelné pro širokou veřejnost i klienty s mentálním handicapem. Na tvorbě webu s námi spolupracovali studenti VOŠ a SPŠE Plzeň, kterým patří velké dík. Ruka pro život pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům prožít plnohodnotný život podle vlastních představ.

Navštivte stránky

Naše práce na projektu:

  • Předimplementační analýza
  • Návrh struktury stránek
  • Tvorba wireframů
  • Grafický design
  • Implementace na systém Octoplus
  • Responsivní verze webu

Create your own chat room and post a link to a social network, blog or forum to invite people. Everyone will be able to log in, registration is not required. The rooms have a privacy setting, live webcam sex — anonymous chat service. Here you can chat one-on-one with new people, completely anonymously!