Forpolis

Realizace projektu: 2020

Zaměření webových stránek

Forpolis je volně tvořená platforma, která vznikla za podpory FSE UJEP. Cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje, ať už se jedná o zastupitele, starosty obcí nebo zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů obcí. Platforma Forpolis se věnuje i popularizaci regionalistických a jim příbuzných témat v široké veřejnosti. Dále se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí a jejich vliv na stav okolní krajiny.

Navštivte stránky

Naše práce na projektu:

  • Implementace na systém Octoplus
  • Responsivní verze webu
  • Webhosting